I-Slam Ball Hockey - Taqwa Batting Stats - 2024 Winter Regular Season
 

Taqwa


  

Player Stats - 2024 Winter Regular Season StatsRK Player GP G A PTS P/G GWG GTG PPG SHG SOG ENG +/- PIM StarPts
RK Player GP G A PTS P/G GWG GTG PPG SHG SOG ENG +/- PIM StarPts
0 Huzaifah Panchbhaya 8 2 7 9 1.13 0 0 0 0 0 0 0 16 4
1 Abdul Rahim Manjra 7 3 4 7 1.00 1 0 0 1 0 0 0 0 5
2 Farhan Saleh 6 1 2 3 0.50 0 0 0 0 0 0 0 8 2
3 Faisal Mehboob 6 1 2 3 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Arif Khan 7 1 1 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 Ismail Manjra 5 1 1 2 0.40 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 Reihan Kazi 7 1 1 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 Nawaz Shaikh 7 2 0 2 0.29 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 Ishak Bhayat 8 0 1 1 0.13 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 Hamza Bhagat 8 1 0 1 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 Yahya Ingar 8 0 1 1 0.13 0 0 0 0 0 0 0 6 0
11 Adil Patel 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Arsal Bhatti 8 0 1 1 0.13 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13 Mohamed Kazi 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14 Maaz Ismail Mulla 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 4 0
15 Moosa Manjra 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0